Prijave i informacije

Turistička agencija Da Riva d.o.o.
Professional Congress Organiser (PCO)
Kontakt osobe:
Damir Nahmijas / Cvetka Pulić
Tel.: +385 51 703 595
Fax.: +385 51 272 482
Mob.: +385 91 20 14 850
e-mail: damir@da-riva.hr
cvetka@da-riva.hr

 

Registration and information

Tourist agency Da Riva d.o.o.
Professional Congress Organiser (PCO)
Contact:
Damir Nahmijas / Cvetka Pulić
Tel.: +385 51 703 595
Fax.: +385 51 272 482
Mob.: +385 91 20 14 850
e-mail: damir@da-riva.hr
cvetka@da-riva.hr