Kotizacija

RANA KOTIZACIJA  uplaćena do 01. ožujka 2017.

Članovi Radne skupine 280,00€
Sudionik 320,00€
Sudionik <35 godina 240,00€
Ehokardiografski tehničari 230,00€

KASNA KOTIZACIJA  uplaćena nakon 01. ožujka 2017.

Članovi Radne skupine 340,00€
Sudionik 380,00€
Sudionik <35 godina 290,00€
Ehokardiografski tehničari 280,00€

 

DNEVNA KOTIZACIJA 190,00€
Osobe u pratnji 80,00€
Izlagači 200,00€

 

KOTIZACIJA UKLJUČUJE:

sudjelovanje u znanstvenom programu simpozija i tečaja, sudjelovanje na svim slikovnim radionicama, slobodan pristup pismenom ispitu Nacionalne akreditacije, pristup izložbenom prostoru, prisustvovanje otvorenju skupa s koktelom dobrodošlice, ručak, kave u stankama, svečanu večeru te sve materijale skupa

Za sva pitanja u vezi grupnih i individualnih prijava molimo kontaktirajte g. Damira Nahmijasa, damir@da-riva.hr, ili gđu Cvetku Pulić, cvetka@da-riva.hr

  • Sve prijave moraju biti ispunjene preko on line obrazca.
  • Prijave nisu valjane bez primljene uplate.

Za prijavu individualne kotizacije potrebno je popuniti on line registracijski obrazac koji je dostupan ovdje: OBRAZAC ZA PRIJAVU*
*nakon popunjavanja obrazca za individualnu prijavu primit ćete potvrdu po kojoj trebate uplatiti kotizaciju. Originalan račun dobit ćete u roku od osam dana po izvršenoj uplati e-mailom. Prijave za sudjelovanje na skupu obrađuju se redom kojim su zaprimljene.

Za prijavu grupe (više od 4 osobe) za kotizacije i rezervaciju smještaja potrebno je popuniti registracijski obrazac koji je dostupan ovdje: GRUPNI OBRAZAC*
*nakon što ispunite obrazac pošaljite ga na damir@da-riva.hr ili cvetka@da-riva.hr

Fees

EARLY REGISTRATION FEE paid until March 1st 2017

Members of the Working Group 280,00€
Participant 320,00€
Participant <35y 240,00€
Echocardiography technicians 230,00€

LATE REGISTRATION FEE paid from March 1st 2017

Members of the Working Group 340,00€
Participant 380,00€
Participant <35y 290,00€
Echocardiography technicians 280,00€

 

DAILY REGISTRATION FEE 190,00€
Accompanying persons 80,00€
Exhibitors 200,00€

 

REGISTRATION FEE INCLUDES:

participation in the scientific program of the Symposium and the Course, access to all Workshops, National Certification exam free of charge, access to the exhibition area, welcome cocktail, coffee breaks, lunches, the gala dinner and all Symposium materials.

For all information concerning group or individual registrations, please contact Mr Damir Nahmijas damir@da-riva.hr, or Mrs Cvetka Pulic, cvetka@da-riva.hr

  •  All registrations must be submitted online.
  • No registration is valid without payment.

For individual registration please fill out the online registration form which can be found here:  APPLICATION FORM*
*after filling out the individual registration form you will receive a confirmation with the amount owing. Once paid, you will receive an invoice within 8 days of payment. Registration will be processed by order of submission.

For group registration and hotel reservation (more than 4 participants) please fill: GROUP APPLICATION FORM*
*after you fill out the form, please send it to damir@da-riva.hr or cvetka@da-riva.hr